Shihan Kai
Scritto da Staff TKA Italia
Mercoledì 23 Aprile 2014 08:56
PDF Stampa E-mail

alt

SHIHAN KAI

Shihan Ivano Di Battista 9°Dan Soshi                                    (Karate Hanko-Ha Shito Ryu)


Shihan Vincenzo Alibrandi 9°Dan Soshi                                        (Iai Do Kotaka Ryu)

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Settembre 2016 16:28